• Geslaagde Mars voor het Leven

  Een verslag van Schreeuw om leven: Naar de schatting van de politie was er een opkomst van ruim 11.000 mensen tijdens de 27ste Mars voor het Leven. In een stille mars, zonder incidenten, is er op een waardige manier blijk gegeven van onze visie op het ongeboren leven en het vrouwenleed achter abortus. Opvallend was het hoge aantal jongeren dat weer aanwezig was. Zou dan toch één nieuwsfeit over Pro-life van deze week juist zijn geweest, namelijk dat jongeren in Nederland steeds vak
 • Hester was depressief maar veranderde radicaal en vond haar vreugde in God

  Hester: Deze bijbeltekst uit Psalm 104 heeft veel betekenis voor mij: 'Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ik zal mij in de Heere verblijden. De reden dat ik mijn getuigenis geef is samengevat in deze tekst. Ik mag voor de Heere zingen en me in Hem verblijden. Dat is niet altijd zo geweest.
 • Gebeden van oma veranderen het leven van de Noord-Koreaanse Eun

  Eun bevond zich in een kamp voor Noord-Koreaanse straatkinderen. Haar moeder en zussen waren al in China. Haar broer was bij een oom elders in Noord-Korea en haar vader was ook ergens in het land. Maanden geleden was ze ook bij die oom, tot er op de dag niet genoeg voedsel meer voor hen was. Eun besloot toen op straat te gaan leven, zodat haar kleine broertje hopelijk zou overleven.
 • Verschijning

  COLUMN - Abraham zit op het heetst van de dag in de ingang van zijn tent. Opeens wordt hij drie mannen gewaar, die blijkbaar van zijn gastvrijheid gebruik willen maken. Hij nodigt hen uit om in de schaduw van zijn tent aan een feestelijk maal deel te nemen. Volgens de Joodse traditie gebeurde dit kort nadat Abraham op z’n negenennegentigste (!) besneden was om het verbond met God te bezegelen, en daarvan net aan het herstellen was.
 • Advertentie

 • Groot onderzoek onder christelijke en niet-christelijke gevers

  Christelijke gevers vinden de identiteit van een goed doel belangrijk. Maar bij de keuze aan welke goede doelen ze geven hechten ze nog meer waarde aan de betrouwbaarheid en de impact van het goede doel. Organisaties moeten vooral effectief, integer en transparant zijn, vinden gevers. Dat blijkt uit het Christelijk Charitatief Peil 2019, een grootschalig tweejaarlijks onderzoek. In het onderzoek zijn ook Rooms-Katholieke gevers gevraagd naar hun geefgedrag.
 • Greijdanus Meppel haalt 29000 euro op voor arme boerenfamilies in India

  Leerlingen van Greijdanus in Meppel hebben de afgelopen maand via allerlei acties bijna € 29.000 opgehaald voor een landbouw- en gezondheidsproject in Noordoost-India. Dat gebeurde onder de noemer Maak Meer Marathon. Van donderdag 14 op vrijdag 15 november hield de school een afsluitende Partynight, met opnieuw fondsenwervende acties. Hierdoor kan het definitieve eindbedrag hoger uitvallen. In totaal kwam de hele school in actie voor Noordoost-India: 518 leerlingen.
 • Roelof Bisschop: Nuchter met de stikstofnormen

  Boeren en bouwers, maar inmiddels ook anderen hebben te lijden van een vonnis van de rechter waarin bepaald wordt dat bedrijven en projecten stil moeten worden gelegd vanwege de uitstoot van stikstof.Daarom stelde het kabinet een pakket maatregelen samen om deze crisis te bezweren. De Tweede Kamer sprak daarover een zware kabinetsdelegatie onder leiding van premier Rutte. De bijdrage van Roelof Bisschop staat hieronder.
 • Martine Bijkerk naar Stephanos als management assistente

  Stichting Stéphanos heeft Martine Bijkerk-Smit (39) aangesteld als management assistente. Wij zijn blij te kunnen melden dat we met de aanstelling van Martine ons Nederlandse team kunnen versterken, aldus directeur/bestuurder J. van der Ham. Martine Bijkerk-Smit is getrouwd en heeft twee kinderen. Het gezin is woonachtig in Sleeuwijk en is lid van de gereformeerde gemeente in Werkendam.
 • Advertentie

 • ChristenUnie Apeldoorn presenteert alternatieve begroting

  Onder het motto “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” komt de ChristenUnie Apeldoorn met een alternatieve begroting voor de gemeentekas. Met in totaal 24 alternatieve voorstellen op de plannen van het college van B en W hopen zij hun collega raadsleden te inspireren om andere keuzes te maken.
 • Carla Dik-Faber zoekt naar balans in aanpak stikstofcrisis

  Carla Dik-Faber: Ons land heeft te maken met een stikstofcri