• Tel één uur het verkeer in je straat voor een belangrijke bijdrage aan de wetenschap (én een veiligere buurt)

    Tel één uur het verkeer in je straat voor een belangrijke bijdrage aan de wetenschap (én een veiligere buurt)
    Het verkeer in je straat tellen vanop je eigen stoep. En zo een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek én een meer duurzame mobiliteit. Het klinkt te goed om waar te zijn en toch kan het. Hoe? Door op donderdag 20 mei één uur lang het verkeer in je straat te registreren. Ongeacht waar je woont. Met de gegevens die dat oplevert, wil het burgeronderzoek Straatvinken de mobiliteit in de Vlaamse straten in kaart brengen en de overheden de hand reiken om de doelstell

Follow @boortmeerbeek_ on Twitter!