• Zorgen over zeegat tussen Ameland en Schiermnnikoog - Omrop Fryslan

    Omrop Fryslan
    Zorgen over zeegat tussen Ameland en Schiermnnikoog
    Omrop Fryslan
    Eer komt een onderzoek naar de doorvaart van het Westgat naar de haven van Lauwersoog. Het onderzoek richt zich op de verwachte ontwikkeling van geulen, de oorzaken van het ondieper worden en wat je daar aan kunt doen. Zowel Rijkswaterstaat, de ...
28 Jun 2017