• Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee gaat van start

  Door de verruiming wordt de vaarweg geschikt voor schepen met een diepgang tot veertien meter. Dat betekent dat de Eemshaven beter bereikbaar wordt en dat de haven zich verder kan ontwikkelen als energiehaven.Hergebruik
  Het materiaal dat wordt uitgegraven, wordt hergebruikt. Een deel gaat naar het kwelderlandschap Marconi bij Delfzijl. Daar komt een kwelder met een vogelbroedeiland. De rest gaat naar een vogelbroedeiland in de buurt van de Eemshaven. Deze twee projecten maken deel uit van het pr
 • NAM-onderzoek bodemdaling oogst kritiek

  De NAM wint sinds 2007 aardgas uit zes velden onder de Waddenzee. Die winning leidt tot bodemdaling in onder meer het Pinkegat, het gebied ten zuidoosten van Ameland. De diepe onderbodem van de zee mocht daar vorig jaar met ruim drie millimeter dalen. Bij bodemdaling door gaswinning wordt gekeken naar die diepe onderbodem, omdat de oppervlaktebodem door zandafzetting normaliter minder snel daalt.Uit onderzoek van de NAM blijkt dat de daling van de diepe bodem in het Pinkegat vorig jaar 2,2 milli
 • Vergunning gaswinning Schiermonnikoog moet over - Nieuwe Dockumer Courant

  Nieuwe Dockumer Courant
  Vergunning gaswinning Schiermonnikoog moet over
  Nieuwe Dockumer Courant
  SCHIERMONNIKOOG – De minister van Economische Zaken heeft procedurefouten gemaakt bij de verlenen van een vergunning voor een proefboring naar gaswinning bij Schiermonnikoog. Dat stelde de Waddenvereniging vandaag vast samen met ...
 • Schiermonnikoog vreest voor overlast door proefboringen Engie - Nieuwsbureau Energeia

  Schiermonnikoog vreest voor overlast door proefboringen Engie
  Nieuwsbureau Energeia
  DEN HAAG (Energeia) - Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) heeft Engie ten onrechte toestemming gegeven voor twee proefboringen voor de kust van Schiermonnikoog. Dat betoogden gemeente, bewoners en natuurorganisaties deze dinsdag ...
 • Advertentie

 • 'Bodemdaling door gaswinning Waddenzee binnen de grenzen'

  De gaswinning in de Waddenzee begon in 2007 met het zogeheten 'hand-aan-de-kraan-principe'. Dat betekent dat bij te veel aantasting van de natuur of een te grote daling van de bodem de winning van gas wordt teruggedraaid. In 2015 bleef de winning binnen alle grenzen.Wel vindt de controlerende commissie dat haast gemaakt moet worden met de beoordeling van het voedselaanbod van de vogels op het Wad. Daar liggen plannen voor klaar, maar de uitvoering duurt te lang. De NAM en het ministerie van Econ
 • Veel steun voor plastic-vrije Waddenzee

  Dit blijkt uit een rapportage van innovatie- en adviesburo ‘Doe eens Wad’ in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Het gaat om een inventarisatie en analyse van initiatieven, organisaties en verantwoordelijkheden die te maken hebben met het realiseren van een plasticvrije Waddenzee.Vrijwilligers belangrijk
   Het blijkt dat er veel gebeurt. Zo is de belangrijke rol van vrijwilligers een teken dat het probleem leeft en energie los maakt in de samenleving. Maar