• Óngerwaeg bij rentmeester Frederik Nijpjes in Klein-Paarlo - L1 Radio en TV

    L1 Radio en TV
    Óngerwaeg bij rentmeester Frederik Nijpjes in Klein-Paarlo
    L1 Radio en TV
    Dat bestaat grotendeels uit het landgoed van rentmeester Frederik Nijpjes. En centraal op het landgoed staat een enorm beeld van de rentmeester zelf, gekapt uit een boom die ooit voor het huis groeide. Uit het juiste hout gesneden, zou je kunnen zeggen ...
29 Jun 2017