• Bornsche Flieren in de uitverkoop - Borne Boeit

    Borne Boeit
    Bornsche Flieren in de uitverkoop
    Borne Boeit
    De grondprijzen in het nieuwbouwproject de Bornsche Flieren (foto boven), net buiten de Stroom Esch aan de Hedeveldsdwarsweg, worden flink verlaagd met maar liefst 27 procent. Die prijsverlaging heeft te maken met de geringe belangstelling voor de ...
22 Mar 2017