• Soad minsken by deadebetinking Aldemardum - Balkster Courant

    Soad minsken by deadebetinking Aldemardum
    Balkster Courant
    ALDEMARDUM – De Stille Tocht fan Aldemardum wurdt de lêste jierren troch steeds meer minsken rûn. Ek hieltyd mear jeugd rint der mei. Moandeitejûn wiene der sa'n 250 minsken. De tocht begjint by it doarpshûs en dan nei it monument yn it Fonteinbosk ...
17 Oct 2017