• Zwangerschapscomplicaties bij vrouwen met SLE

  Ruim 40% van de zwangere vrouwen met SLE heeft tijdens een van haar zwangerschappen een complicatie. Het optreden van deze complicaties is gelijk in de eerste en in daaropvolgende zwangerschappen. De resultaten van deze Nederlandse studie werden gepresenteerd op de EULAR 2017.
 • Orale anticonceptiva verhogen risico op astma

  SAN DIEGO - Volwassen premenopauzale vrouwen die orale anticonceptiva slikken hebben een verhoogd risico op astma. Dit blijkt uit een cross-sectioneel Amerikaans onderzoek onder ruim 6,5 miljoen vrouwen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar. Deze gegevens werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Thoracic Society.
 • Gebruik van inhalatiecorticosteroïden: beter in de ochtend of in de avond?

  SAN DIEGO — Tijdens het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society hebben Koreaanse onderzoekers hun resultaten gepresenteerd van een meta-analyse die de toediening van inhalatiecorticosteroïden (ICS) in de ochtend vergeleek met die in de avond bij patiënten met astma. Avondgebruik lijkt een beter effect te hebben.
 • Behandeling van longkanker stadium IV bij oudere patiënten

  SAN DIEGO – Veel van de oudere patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom stadium IV die in Medisch Centrum Leeuwarden werden behandeld, ontvingen ondersteunende behandeling en geen chemotherapie. Patiënten die wel chemotherapie kregen waren jonger, hadden minder comorbiditeit en betere overleving. Deze retrospectieve data suggereren dat er meer patiënten gebaat zouden kunnen zijn bij behandeling met chemotherapie.
 • Advertentie

 • Relatie tussen astma, COPD en astma-COPD-overlag

  SAN DIEGO - Een vergelijking tussen ACO-patiënten afkomstig uit een astma cohort en ACO-patiënten afkomstig uit een COPD cohort laat zien dat er significante verschillen bestaand tussen deze twee groepen. Dit geldt zowel voor een groot aantal klinische karakteristieken als voor genetische data.
 • Effect van mepolizumab bij eosinofiele COPD

  SAN DIEGO - Een meta-analyse van de METREX- en METREO-studie bevestigt de gunstige resultaten voor gebruik van mepolizumab bij ernstige COPD-patiënten die ondanks triple therapie toch regelmatig exacerbaties hebben. Het aantal exacerbaties neemt af en het duurt langer voor een exacerbatie optreedt. En hoe hoger de eosinofielwaarden in het bloed, des te beter het resultaat.
 • Ernstig astma in Oost-Afrika

  SAN DIEGO - De prevalentie van ongecontroleerde en ernstig astma in Oost-Afrika is onbekend. De African Severe Asthma Program (ASAP) is een prospectieve cohort studie, opgezet door Afrikaanse onderzoekers uit Kenia, Oeganda en Ethiopië in samenwerking met de Universiteit van Groningen. Een tussentijdse rapportage van de bevindingen van dit onderzoek uit Oeganda werd gegeven op het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society.
 • Antibioticagebruik tijdens zwangerschap vergroot kans op astma bij kind

  San Diego - Resultaten van een grote populatiestudie laten zien dat gebruik van antibiotica tijdens de zwanger geassocieerd is met het optreden van astma. Het risico neemt toe naarmate de moeder meerdere kuren heeft geslikt tijdens haar zwangerschap. Het lijkt niet uit te maken of het breed- of smalspectrum antibiotica zijn.
 • Advertentie

 • Meer fouten bij gebruik van meerdere inhalatoren

  SAN DIEGO - Het gebruik van één inhalator voor COPD-medicatie geeft minder kritische fouten, heeft de voorkeur van patiënten en kost minder tijd om goed onder de knie te krijgen. Dit zijn de resultaten van een studie die gebruik van meerdere inhalatoren vergeleek met het gebruik van één inhalator bij patiënten met matig tot ernstige COPD.
 • Endobronchiale klep verbetert longfunctie bij ernstig emfyseem

  SAN DIEGO – Twaalf maanden na plaatsing van eenrichtingskleppen bij patiënten met ernstig longemfyseem zijn hun longfunctie, uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven verbeterd. Dit zijn de resultaten van een multicenter randomized control trial (LIBERATE) die tijdens het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society gepresenteerd werden en tevens in de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine gepubliceerd.
 • Voorspelde versus geobserveerde mortaliteit bij IPF-trials met nintedanib

  SAN DIEGO - In verschillende trials naar de behandeling van IPF met nintedanib blijken minder patiënten te overlijden dan op basis van GAP-stadiëring voorspeld was. De patiënten in de trials hadden een lagere mortaliteit dan patiënten die niet in de trials opgenomen waren. Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat behandeling met nintedanib de mortaliteit van IPF verlaagt.
 • Gebruik van orale anticoagulantia verhoogt mortaliteit bij COPD-patiënten

  San Diego - Het gebruik van orale anticoagulantia (OACs) is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. Dat blijkt uit retrospectief onderzoek onder een groot cohort van COPD-patiënten. Patiënten die vitamine K antagonisten (VKAs) of DOACs gebruikten hadden een grotere kans om te overlijden dan patiënten die geen OACs slikten.