• Zorgsector heeft meeste datalekken

  Autoriteit Persoonsgegevens publiceert jaarverslag 2016.
 • Progressie van prediabetes naar diabetes niet gestopt met canakinumab

  Een subklinische inflammatie is mogelijk betrokken bij de pathogenese van insulineresistentie en een afgenomen insulineproductie. Een aanhoudende hyperglycemie leidt in de pancreas tot de activatie van onder andere interleukine-1-beta. Canakinumab, een monoklonaal antilichaam tegen IL-1-beta, blijkt echter niet de progressie van prediabetes naar diabetes te remmen, zo is naar voren gekomen uit een recente analyse van de CANTOS-studie.
 • Febuxostat verhoogt overlijdensrisico bij jicht en cardiovasculaire ziekte

  Het jichtmedicijn febuxostat blijkt niet-inferieur te zijn aan allopurinol wat betreft het optreden van het gecombineerde primaire eindpunt van fatale en niet-fatale complicaties bij patiënten met jicht en een manifeste cardiovasculaire aandoening. Wel was de cardiovasculaire en all-cause mortaliteit significant verhoogd bij febuxostat-behandelde patiënten (secundaire eindpunt). Deze resultaten van de CARES-studie verschenen tevens online in New England Journal of Medicine.
 • Experimenteel plasmide leidt niet tot betere wondgenezing

  JVS-100 is een niet-virale DNA-plasmide dat codeert voor stromacel-afgeleide factor-1 (SDF-1), die het weefselherstel bevordert. Een experimentele behandeling met dit plasmide leidde echter niet tot een verbetering van de wondgenezing bij patiënten met kritieke ischemie van de ledematen (CLI). Dat is gevonden in de STOP-PAD-studie.
 • Advertentie

 • Antidotum coupeert bloedingen bij gebruik van factor-Xa-remmers

  Andexanet is een recombinant gemodificeerd factor-Xa-molecuul dat bindt aan de factor-Xa-remmers, waardoor factor-Xa zijn normale rol bij de vorming van bloedstolsels kan vervullen. In eerdere onderzoeken bij gezonde vrijwilligers bleek andexanet het antistollingseffect van de factor-Xa-remmers snel om te keren zonder significante veiligheidsproblemen. Dat is bevestigd in een tussentijdse analyse van de lopende ANNEXA-4-studie.
 • Meer hartinfarcten na DAPT gedurende zes maanden

  Zes maanden duale antiplaatjestherapie (DAPT) was non-inferieur aan een behandelduur van 12 maanden in het voorkomen van ernstige ongunstige cardiale en cerebrovasculaire gebeurtenissen (MACCE), zo is gevonden in de open-label SMART-DATE-studie. Wel was het risico op een hartinfarct significant verhoogd na implantatie van een drug-eluting stent (DES) bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). De resultaten verschenen tevens online in The Lancet.
 • Geen verbeterde LVEF met carvedilol bij doxorubicinetherapie

  Carvedilol heeft geen effect op de linker ventrikelfunctie bij borstkankerpatiënten die behandeld worden met doxorubicine, maar resulteert wel in een significante afname van de troponine I-spiegels en diastolische disfunctie. De uitkomsten van de CECCY-studie uit Brazilië verschenen gelijktijdig met de presentatie tijdens het ACC-congres online in Journal of the American College of Cardiology.
 • De betekenis van zorgboerderijen voor kwetsbare groepen

  DEN HAAG (EZPress) - Zorgboerderijen bieden zorg aan verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld aan jeugdigen die het moeilijk hebben, mensen met dementie of met een psychiatrische achtergrond. Bekijk wat het programma Landbouw en Zorg opleverd
 • Advertentie

 • Geen betere inspanningscapaciteit met verneveld anorganisch nitriet

  In vergelijking met placebo blijkt geïnhaleerd, verneveld anorganisch nitriet niet te leiden tot een verbetering van de maximale inspanningscapaciteit, dagelijkse activiteitenniveau, kwaliteit van leven, NT-proBNP-spiegel en andere indicatoren van klinische status bij patiënten met hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF).
 • Centrifugale LVAD kent minder pompstoringen en pomptrombosen

  Er zijn maar weinig effectieve behandelopties voor patiënten met gevorderd hartfalen. De MOMENTUM 3-studie, waarvan de uitkomsten tevens in New England Journal of Medicine verschenen, toont dat een centrifugale LVAD superieur is in het voorkomen van pomptrombose in vergelijking met een axiale LVAD.
 • Dabigatran vermindert mortaliteit en events bij cardiale schade

  Jaarlijks worden wereldwijd meer dan acht miljoen volwassenen getroffen door myocardiale schade na niet-cardiale chirurgie (MINS). De directe trombineremmer dabigatran leidt tot een significant afgenomen risico op overlijden, hartinfarcten, beroerten en andere cardiovasculaire complicaties bij patiënten met MINS. Dat is onlangs gevonden in de MANAGE-studie, waarvan de uitkomsten tijdens een Late breaking-sessie werden gepresenteerd.
 • Vergelijkbaar bloedingsrisico met ticagrelor en clopidogrel bij STEMI

  De TREAT-studie toonde dat vertraagde toediening van ticagrelor na fibrinolyse voor ST-elevatie hartinfarct (STEMI) niet-inferieur is aan clopidogrel wat betreft het optreden van ernstige bloedingen. Gelijktijdig met de presentatie verschenen de uitkomsten in JAMA Cardiology.