• VWS: een ton voor specialist die overstapt naar loondienst

  Minister Edith Schippers van VWS verlengt de subsidieregeling voor de overstap van vrijgevestigde specialisten naar loondienst.
 • Nieuw middel tegen IPF werkt tegen fibrose en inflammatie

  PBI-4050, een nieuwe oraal geneesmiddel met anti-inflammatoire en anti-fibrotische activiteiten, heeft een gunstig veiligheidsprofiel en toont effectiviteit bij patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF). De effectiviteit van PBI-4050 alleen en in combinatie met nintedanib was volgens de onderzoekers veelbelovend, dit in tegenstelling tot de combinatie van PBI-4050 plus pirfenidon
 • Online longrevalidatie versus persoonlijke begeleiding

  Uit onderzoek bij 90 patiënten met matige COPD blijkt dat online longrevalidatie even goed werkt als een revalidatieprogramma met persoonlijke begeleiding. Beide groepen lieten na een programma van zes weken dezelfde verbetering in de zesminuten wandeltest (6MWD) zien. “Deze studie stelt het paradigma dat longrevalidatie alleen goed werkt met een persoonlijke begeleiding ter discussie”, aldus dr. Tim Wilkinson van de Southampton Universiteit.
 • Patiënten met longkanker plegen het vaakste zelfmoord

  Patiënten met longkanker blijken het grootste risico op zelfmoord te hebben in vergelijking met patiënten met de meest voorkomende kankersoorten, zoals prostaat-, borst- en colorectale kanker. Dat is gevonden in een analyse van de gegevens van ruim 3,5 miljoen patiënten in de ‘Surveillance, Epidemiology, and End Results’ (SEER) database. Gedurende een periode van veertig jaar pleegden 6.661 kankerpatiënten zelfmoord.
 • Advertentie

 • Vijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma

  Clusteranalyse op basis van klinische parameters bij 271 kinderen met astma laat zien dat er vijf stabiele clusters te onderscheiden zijn. De clusters hebben duidelijke fenotypische karakteristieken. Deze resultaten van het Europese U-BIOPRED cohort leiden tot een betere persoonlijke behandeling van astma bij kinderen en genereren kennis over mogelijke ontstaansmechanismen.
 • Groter risico op infarct na COPD-exacerbatie

  Patiënten met manifeste hart- en vaatziekten of een risico daarop hebben vier maal zo vaak binnen 30 dagen na een acute COPD-exacerbatie een hart- of herseninfarct. Gedurende de periode tussen een maand en een jaar na de exacerbatie waren die risico’s bijna verdubbeld. Daarna was het risico niet langer significant verschillend. Deze resultaten zijn afkomstig van de SUMMIT-studie.