• Tofacitinib met methotrexaat versus adalimumab met methotrexaat

  Patiënten die onvoldoende reageren op methotrexaat zijn gebaat bij toevoeging van tofacitinib of adalimumab. Beide combinaties zijn even effectief en veilig. Switchen naar monotherapie met alleen tofacitinib geeft onvoldoende effect. Dit zijn de resultaten van de ORAL Strategy die op EULAR 2017 gepresenteerd werden en tegelijkertijd gepubliceerd in The Lancet.
 • Man-naar-vrouw chirurgie verbetert kwaliteit van leven transgenders aanzienlijk

  Voor het eerst is middels een genderspecifieke vragenlijst aangetoond dat geslachtsveranderende chirurgie van man naar vrouw de kwaliteit van leven voor het merendeel van de transgenderpatiënten verbetert. Tachtig procent van de transgenders die een dergelijke operatie ondergaan hebben beschouwt zichzelf erna als vrouw. Desalniettemin ligt de kwaliteit van leven van transgenders nog steeds significant lager dan die van de algehele bevolking.
 • Real-world data enzalutamide vergelijkbaar met resultaten uit PREVAIL-studie

  In de PREVAIL-studie was reeds aangetoond dat enzalutamide klinisch significante voordelen biedt aan mannen met chemotherapie-naïeve gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom, ongeacht of ze viscerale ziekte, veel of weinig botmetastasen of alleen betrokkenheid van lymfeklieren hadden.1 Koreaanse onderzoekers onderzochten of dit ook in de real-world gold en kwamen tot de conclusie dat dit inderdaad het geval was, zelfs bij patiënten met andere patiëntkenmerken.
 • Nieuw scoringssysteem preoperatieve voorspellers oncologisch risico SRMs

  Active surveillance is een eerstelijns behandeloptie voor patiënten met kleine (
 • Advertentie

 • Prostaatcarcinoomscreening gebaseerd op PSA reduceert mortaliteit en gemetastaseerde ziekte

  Resultaten uit een Nederlandse studie laten zien dat prostaatcarcinoomscreening die gebaseerd is op prostaatspecifiek antigeen (PSA) de mortaliteit als gevolg van deze ziekte reduceert alsmede het aantal gevallen van gemetastaseerde ziekte verkleint. Ofschoon het in casu een klein cohort betrof zijn dit aanzienlijke reducties die – indien ze in grotere patiëntaantallen worden bevestigd – afgewogen dienen te worden tegen de nadelen van onnodig testen en overdiagnose.
 • Gunstige veiligheidsresultaten pembrolizumab in neoadjuvante setting MIBC

  De opmars van de immuuntherapie binnen de uro-oncologie lijkt onstuitbaar en hoewel er steeds meer data beschikbaar komen rondom effectiviteit was er tot voor kort weinig bekend over de veiligheid van deze nieuwe klasse middelen. Briganti et al. presenteerden tijdens de EAU 2018 de eerste data met betrekking tot het veiligheidsprofiel van pembrolizumab in de neoadjuvante setting bij patiënten met spierinvasief blaascarcinoom (MIBC) waaruit volgde dat dit middel veilig is en goed getolereerd
 • Ondanks hoge therapietrouw bij combinatietherapie LUTS past deel van patiënten medicatie aan

  Hoewel patiënten die combinatietherapie (finasteride en tamsulosine) voor lower urinary tract symptoms (LUTS) krijgen over het algemeen een hoge therapietrouw hebben, past een deel van hen vaak op eigen houtje de door de arts voorgeschreven medicatie aan. Goede patiënteninformatie kan een belangrijke rol spelen om patiënten te motiveren zich (nog) beter aan de voorschriften van hun behandelaar te houden waardoor de therapietrouw verder verbetert.
 • Groter risico op gemetastaseerd prostaatcarcinoom bij minder strikte follow-up active surveillance

  Active surveillance is een veilige behandelstrategie voor mannen met (zeer) laag risico prostaatcarcinoom mits er een strikte follow-up wordt gehanteerd. Echter, het intensieve follow-up schema van de Prostate Cancer Research International Active Surveillance (PRIAS) is zowel voor patiënt als uroloog tijdrovend waardoor de follow-up in de dagelijkse klinische praktijk mogelijk minder strikt is. In Nederland lijkt daar inderdaad sprake van te zijn nu een studie aantoonde dat minder dan een d
 • Advertentie

 • Slimme software diagnosticeert prostaatcarcinoom net zo goed als een patholoog

  Diagnosticering van prostaatcarcinoom wordt mogelijk gemakkelijker en preciezer nu Chinese onderzoekers een kunstmatig intelligentiesysteem hiervoor hebben ontwikkeld. Dit systeem blijkt in staat te zijn om prostaatmonsters net zo accuraat als de patholoog te diagnosticeren en identificeren als kwaadaardig. Hiermee wordt het wellicht mogelijk om variaties rondom kankerdiagnoses te elimineren evenals het bieden van oplossingen voor lokale tekorten aan getrainde pathologen. Op de lange termijn wor
 • Lage overleving onder patiënten met peniscarcinoom door onderbehandeling

  Ongeveer een kwart van de patiënten met peniscarcinoom krijgt hiervoor niet de aanbevolen behandeling en de overleving in deze specifieke groep bedraagt circa de helft vergeleken met patiënten die wel volgens de richtlijnen worden behandeld. Oorzaken hiervan zijn onder meer het weigeren van behandeling door patiënten maar ook artsen die aarzelen de juiste therapie in te zetten of niet vertrouwd zijn met de beste procedures.
 • Vijf keer vaker suïcide bij patiënten met urologische kanker

  Uit de grootste Britse studie die tot nu toe is gedaan naar suïcide bij kankerpatiënten, blijkt dat patiënten met urologische kanker vijf keer zo veel kans hebben suïcide te plegen dan mensen zonder kanker. Opvallend was daarnaast dat het risico onder patiënten met prostaat-, blaas- of nierkanker hoger was dan onder mensen met andere soorten kanker. Blijkbaar gaan verschillende vormen van urologische kanker gepaard met specifieke factoren die nog meer stress opleveren da