• ‘Regionale ziekenhuizen verliezen helft omzet’

  Regionale ziekenhuizen kunnen de helft van hun dbc’s kwijtraken aan topklinische ziekenhuizen, eerstelijnscentra en e-health-toepassingen, aldus Anna van Poucke van KPMG Health.
 • Ernstig astma in Oost-Afrika

  SAN DIEGO - De prevalentie van ongecontroleerde en ernstig astma in Oost-Afrika is onbekend. De African Severe Asthma Program (ASAP) is een prospectieve cohort studie, opgezet door Afrikaanse onderzoekers uit Kenia, Oeganda en Ethiopië in samenwerking met de Universiteit van Groningen. Een tussentijdse rapportage van de bevindingen van dit onderzoek uit Oeganda werd gegeven op het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society.
 • Antibioticagebruik tijdens zwangerschap vergroot kans op astma bij kind

  San Diego - Resultaten van een grote populatiestudie laten zien dat gebruik van antibiotica tijdens de zwanger geassocieerd is met het optreden van astma. Het risico neemt toe naarmate de moeder meerdere kuren heeft geslikt tijdens haar zwangerschap. Het lijkt niet uit te maken of het breed- of smalspectrum antibiotica zijn.
 • Meer fouten bij gebruik van meerdere inhalatoren

  SAN DIEGO - Het gebruik van één inhalator voor COPD-medicatie geeft minder kritische fouten, heeft de voorkeur van patiënten en kost minder tijd om goed onder de knie te krijgen. Dit zijn de resultaten van een studie die gebruik van meerdere inhalatoren vergeleek met het gebruik van één inhalator bij patiënten met matig tot ernstige COPD.
 • Advertentie

 • Endobronchiale klep verbetert longfunctie bij ernstig emfyseem

  SAN DIEGO – Twaalf maanden na plaatsing van eenrichtingskleppen bij patiënten met ernstig longemfyseem zijn hun longfunctie, uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven verbeterd. Dit zijn de resultaten van een multicenter randomized control trial (LIBERATE) die tijdens het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society gepresenteerd werden en tevens in de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine gepubliceerd.
 • Voorspelde versus geobserveerde mortaliteit bij IPF-trials met nintedanib

  SAN DIEGO - In verschillende trials naar de behandeling van IPF met nintedanib blijken minder patiënten te overlijden dan op basis van GAP-stadiëring voorspeld was. De patiënten in de trials hadden een lagere mortaliteit dan patiënten die niet in de trials opgenomen waren. Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat behandeling met nintedanib de mortaliteit van IPF verlaagt.
 • Gebruik van orale anticoagulantia verhoogt mortaliteit bij COPD-patiënten

  San Diego - Het gebruik van orale anticoagulantia (OACs) is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. Dat blijkt uit retrospectief onderzoek onder een groot cohort van COPD-patiënten. Patiënten die vitamine K antagonisten (VKAs) of DOACs gebruikten hadden een grotere kans om te overlijden dan patiënten die geen OACs slikten.
 • Draagbare monitoring bij kinderen met astma

  SAN DIEGO - Symptomen van astma bij kinderen fluctueren sterk en zijn niet altijd aanwezig tijdens het consult bij de arts. Een onderzoeksgroep van Medisch Spectrum Twente onderzocht of het mogelijk is om met behulp van draagbare technologie astmatische kinderen thuis te monitoren en op die manier relevante parameters voor betrouwbare klinische informatie te verkrijgen.
 • Advertentie

 • Screening van COPD-patiënten op longkanker

  Er is een duidelijke relatie tussen COPD en longkanker. De GOLD-richtlijn vermeldt longkanker als een van de comorbiditeiten bij COPD. Wordt het tijd dat COPD-patiënten gescreend gaan worden op longkanker? Tijdens het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society gingen voor- en tegenstanders met elkaar in debat.
 • Stabiele COPD-patiënten hebben geen inhalatiecorticosteroïden nodig

  SAN DIEGO – Bij COPD-patiënten die weinig tot geen exacerbaties hebben, is het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) vaak niet nodig en voldoet een combinatiepreparaat met LABA/LAMA. Dat blijkt uit een Canadese studie waarvan de resultaten op het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society gepresenteerd werden. Het is de eerste studie die het stoppen van gebruik van ICS onderzocht bij patiënten die al langere tijd triple therapie gebruiken.
 • Nieuwe biological voor behandeling ernstig astma

  SAN DIEGO - Bij patiënten met ernstig astma die orale corticosteroïden (OCS) gebruiken, blijkt behandeling met dupilumab het gebruik van OCS significant te verlagen. Ook verminderde het aantal ernstige exacerbaties door gebruik van dupilumab en verbeterde de FEV1. Dit zijn de belangrijkste resultaten van twee fase-3 studies: QUEST en VENTURE.
 • Lagere medicijnprijzen hoeven innovatie niet in de weg te staan

  DEN HAAG (EZPress) - Het verlagen van de prijzen voor dure innovatieve geneesmiddelen kan juist bevorderlijk zijn voor de innovatieprikkels. Dit staat in schril contrast met hoe er tot nu toe over hoge medicijnprijzen wordt gediscussieerd.