• ‘Oplossing wachttijden ggz niet bij één partij’

  Minister Schippers vindt de wachtlijsten in de ggz onwenselijk, maar ziet dat er niet één oorzaak of oplossing is.
 • Ondanks hoge therapietrouw bij combinatietherapie LUTS past deel van patiënten medicatie aan

  Hoewel patiënten die combinatietherapie (finasteride en tamsulosine) voor lower urinary tract symptoms (LUTS) krijgen over het algemeen een hoge therapietrouw hebben, past een deel van hen vaak op eigen houtje de door de arts voorgeschreven medicatie aan. Goede patiënteninformatie kan een belangrijke rol spelen om patiënten te motiveren zich (nog) beter aan de voorschriften van hun behandelaar te houden waardoor de therapietrouw verder verbetert.
 • Groter risico op gemetastaseerd prostaatcarcinoom bij minder strikte follow-up active surveillance

  Active surveillance is een veilige behandelstrategie voor mannen met (zeer) laag risico prostaatcarcinoom mits er een strikte follow-up wordt gehanteerd. Echter, het intensieve follow-up schema van de Prostate Cancer Research International Active Surveillance (PRIAS) is zowel voor patiënt als uroloog tijdrovend waardoor de follow-up in de dagelijkse klinische praktijk mogelijk minder strikt is. In Nederland lijkt daar inderdaad sprake van te zijn nu een studie aantoonde dat minder dan een d
 • Slimme software diagnosticeert prostaatcarcinoom net zo goed als een patholoog

  Diagnosticering van prostaatcarcinoom wordt mogelijk gemakkelijker en preciezer nu Chinese onderzoekers een kunstmatig intelligentiesysteem hiervoor hebben ontwikkeld. Dit systeem blijkt in staat te zijn om prostaatmonsters net zo accuraat als de patholoog te diagnosticeren en identificeren als kwaadaardig. Hiermee wordt het wellicht mogelijk om variaties rondom kankerdiagnoses te elimineren evenals het bieden van oplossingen voor lokale tekorten aan getrainde pathologen. Op de lange termijn wor
 • Advertentie

 • Lage overleving onder patiënten met peniscarcinoom door onderbehandeling

  Ongeveer een kwart van de patiënten met peniscarcinoom krijgt hiervoor niet de aanbevolen behandeling en de overleving in deze specifieke groep bedraagt circa de helft vergeleken met patiënten die wel volgens de richtlijnen worden behandeld. Oorzaken hiervan zijn onder meer het weigeren van behandeling door patiënten maar ook artsen die aarzelen de juiste therapie in te zetten of niet vertrouwd zijn met de beste procedures.
 • Vijf keer vaker suïcide bij patiënten met urologische kanker

  Uit de grootste Britse studie die tot nu toe is gedaan naar suïcide bij kankerpatiënten, blijkt dat patiënten met urologische kanker vijf keer zo veel kans hebben suïcide te plegen dan mensen zonder kanker. Opvallend was daarnaast dat het risico onder patiënten met prostaat-, blaas- of nierkanker hoger was dan onder mensen met andere soorten kanker. Blijkbaar gaan verschillende vormen van urologische kanker gepaard met specifieke factoren die nog meer stress opleveren da
 • Progressie van prediabetes naar diabetes niet gestopt met canakinumab

  Een subklinische inflammatie is mogelijk betrokken bij de pathogenese van insulineresistentie en een afgenomen insulineproductie. Een aanhoudende hyperglycemie leidt in de pancreas tot de activatie van onder andere interleukine-1-beta. Canakinumab, een monoklonaal antilichaam tegen IL-1-beta, blijkt echter niet de progressie van prediabetes naar diabetes te remmen, zo is naar voren gekomen uit een recente analyse van de CANTOS-studie.
 • Febuxostat verhoogt overlijdensrisico bij jicht en cardiovasculaire ziekte

  Het jichtmedicijn febuxostat blijkt niet-inferieur te zijn aan allopurinol wat betreft het optreden van het gecombineerde primaire eindpunt van fatale en niet-fatale complicaties bij patiënten met jicht en een manifeste cardiovasculaire aandoening. Wel was de cardiovasculaire en all-cause mortaliteit significant verhoogd bij febuxostat-behandelde patiënten (secundaire eindpunt). Deze resultaten van de CARES-studie verschenen tevens online in New England Journal of Medicine.
 • Advertentie

 • Experimenteel plasmide leidt niet tot betere wondgenezing

  JVS-100 is een niet-virale DNA-plasmide dat codeert voor stromacel-afgeleide factor-1 (SDF-1), die het weefselherstel bevordert. Een experimentele behandeling met dit plasmide leidde echter niet tot een verbetering van de wondgenezing bij patiënten met kritieke ischemie van de ledematen (CLI). Dat is gevonden in de STOP-PAD-studie.
 • Antidotum coupeert bloedingen bij gebruik van factor-Xa-remmers

  Andexanet is een recombinant gemodificeerd factor-Xa-molecuul dat bindt aan de factor-Xa-remmers, waardoor factor-Xa zijn normale rol bij de vorming van bloedstolsels kan vervullen. In eerdere onderzoeken bij gezonde vrijwilligers bleek andexanet het antistollingseffect van de factor-Xa-remmers snel om te keren zonder significante veiligheidsproblemen. Dat is bevestigd in een tussentijdse analyse van de lopende ANNEXA-4-studie.
 • Meer hartinfarcten na DAPT gedurende zes maanden

  Zes maanden duale antiplaatjestherapie (DAPT) was non-inferieur aan een behandelduur van 12 maanden in het voorkomen van ernstige ongunstige cardiale en cerebrovasculaire gebeurtenissen (MACCE), zo is gevonden in de open-label SMART-DATE-studie. Wel was het risico op een hartinfarct significant verhoogd na implantatie van een drug-eluting stent (DES) bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). De resultaten verschenen tevens online in The Lancet.