• 'Jan de Vries hield informatie achter'

  ActiZ-bestuur 'onvolledig geïnformeerd' door oud-directeur Jan de Vries rondaanvaring met Inspectie.
 • Onjuiste rapportering over bijwerkingen beïnvloedt behandeling seksueel actieve mannen met BPH

  Rapportage over bijwerkingen in klinische onderzoeken over seksueel actieve mannen met benigne prostaathyperplasie (BPH) zijn onjuist. Artsen zijn bang dat dit kan leiden tot onjuiste schattingen van de invloed van de behandeling op de seksuele functie.Dat meldde Claus Roerhrborn tijdens een breaking-news-sessie op het congres van de European Association of Urology in Londen.
 • Enhanced Recovery After Surgery bij cystectomie wint terrein

  Dat sneller herstel na een cystectomie kan door de patiënt van te voren al goed voor te bereiden op de operatie en ervoor te zorgen dat hij fitter is, weet iedere uroloog. Het wordt alleen nog te weinig toegepast. Of er is nog geen structuur in de organisatie om dit te bewerkstelligen. Er zijn drie dingen belangrijk: doe zo veel mogelijk buiten het ziekenhuis, doe zo weinig mogelijk voor de patiënt, maar activeer hem. Dat zei Prof. James Catto (GB) op de third Plenary Session tijdens h
 • ‘Behandeling van prostaatkanker: meer layering dan sequentie’

  Daar waar de laatste jaren de discussie over de behandeling van prostaatkanker vooral ging over de sequentie van de verschillende behandelmodaliteiten, lijkt het tegenwoordig steeds meer over layering te gaan, zoals de behandelcombinatie docetaxel+ADT. Dit was de belangrijkste boodschap op de satellietbijeenkomst Optimising survival in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) tijdens het congres van de European Association of Urology in Londen.
 • Advertentie

 • PROMIS-studie verdeelt urologen

  De resultaten van de PROMIS-studie leveren behoorlijk wat discussie op. Dat bleek ook deze week op een topic-bijeenkomst tijdens het EAU-congres in Londen. Voor en tegenstanders van wat er op grond van de studie wordt aanbevolen kruisten de degens met elkaar. Uit de PROMIS-studie bleek dat bij een verdenking op prostaatkanker, mannen een biopsie bespaard kan blijven door eerst een MRI uit te voeren.
 • Verschillende vormen van urogenitale tuberculose (UGTB) vragen om classificatie

  Urogenitale tuberculose (UGTB)is vaak een door clinici onderschat probleem vanwege de aspecieke symptomen en het verraderlijke verloop van de ziekte. Het aantal gerapporteerde ziektegevallen zou dan ook weleens lager kunnen zijn dan in werkelijk. Het ziektebeeld werd besproken op het EAU-congres in Londen, waarbij vooral de gevolgen aan de orde kwamen. Er is dringend behoefte aan een classificatiesysteem.