• Santeon gaat value based healthcare toepassen op 20 aandoeningen

  Ziekenhuisorganisatie Santeon wil de komende drie jaar de kwaliteit van zorg verbeteren voor de 20 aandoeningen die verantwoordelijk zijn voor 40 procent van de zorgkosten. Dat wil de organisatie doen door in te zetten op value based healthcare, ofwel zorg die de uitkomst voor de patiënt centraal stelt. "We willen dat een patiënt zelf een ziekenhuis kan kiezen op punten die een patiënt belangrijk vindt", zegt Douwe Biesma, voorzitter van Santeon.
 • EU-parlement luidt noodklok over afname vaccinatiegraad

  Het Europees Parlement wil actie tegen de "zorgwekkende" afname van de vaccinatiegraad in de EU. In een resolutie roept het de Europese Commissie en de lidstaten op maatregelen te nemen tegen de "toenemende en wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins" en de kostenstijging ervan aan te pakken.
 • MentaalBeter geeft cliënt digitaal regie

  Meer regie over eigen leven en zorg voor de cliënt en grotere professionele handelingsvrijheid voor de behandelaar, dat is wat ggz-aanbieder MentaalBeter beoogt met de ingebruikname van een nieuwe digitale applicatie.
 • VGZ lijdt opnieuw verlies door premiedemping

  Coöperatie VGZ heeft in 2017 een negatief resultaat gerealiseerd van 107 miljoen euro. Evenals in 2016 is één van de oorzaken van het verlies de inzet van reserves om de stijging van de premie in 2018 af te remmen. Hiervoor trok VGZ in 2017 44 miljoen euro uit.
 • Advertentie

 • Regionale aanpak moet doorstroom ggz verbeteren

  Acht regionale taskforces zijn van start gegaan met de aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ze richten zich onder meer op een soepelere doorstroom van ggz-patiënten naar andere vormen van zorg, het verminderen van de instroom in de specialistische ggz en de inzet van e-health. Ook moet het voor behandelaars makkelijker worden om een behandeling af te schalen, zonder dat een patiënt opnieuw op de wachtlijst komt.
 • Compartijn start bouw luxe verpleeghuis in Tilburg

  In Tilburg is op 17 april de bouw gestart van een nieuwe vestiging van zorgorganisatie Compartijn. In Huize Groot Waardijn komen 26 woonzorgappartementen. Waarschijnlijk kunnen begin volgend jaar de eerste bewoners er intrekken.
 • KNMP wil betere controle op productie geneesmiddelen

  De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Met name de controle op de productie buiten Europa moet beter, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie KNMP naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla over het controlesysteem van geneesmiddelen.
 • Jörn Varwijk nieuwe voorzitter vereniging tandprothetici

  Jörn Varwijk is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Hij volgt hiermee Bart Kerdijk op die de afgelopen twee jaar deze rol vervulde.
 • Advertentie

 • Kabinet kondigt scherpere eisen aan zorgtoetreders aan

  In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) stelt het kabinet scherpere eisen aan de toetreding tot de zorg, om het toezicht op nieuwe zorgaanbieders te verbeteren. Er komt een meld- en vergunningsplicht en bovendien krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar kunnen te uitwisselen via een speciaal waarschuwingsregister.
 • Geschillencommissie benoemt nieuwe voorzitter

  Rolf de Groot is per 1 mei benoemd als voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Hij vervangt Toon van Mierlo, die na twaalf jaar vertrekt vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn.
 • RIVM waarschuwt voor zonkracht

  Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt zonaanbidders voor een hoge zonkracht voor deze tijd van het jaar. Dat is de hoeveelheid ultraviolette straling van de zon, die zorgt dat de huid verbrandt en sneller veroudert en die huidkanker veroorzaakt.
 • Toezicht op persoonsgerichte zorg bevalt betrokkenen goed

  De nieuwe manier van toezicht houden binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg waarbij de wensen en behoeften van bewoners meer centraal staan, wordt in grote lijnen als positief ervaren door zowel zorgaanbieders als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zelf. Wel plaatsen zorgaanbieders de kanttekening dat nog niet altijd duidelijk is hoe de inspectie tot haar oordeel komt.
 • Advertentie