• NZa verlaagt aantal patiënten normpraktijk huisartsen

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in de tariefberekening vanaf 2018 uit van een normpraktijk van 2095 patiënten, terwijl dit er nu nog 2168 zijn. Tegelijkertijd verhoogt de NZa het tarief voor patiënten boven de 85 jaar.
 • VGZ lijdt opnieuw verlies door premiedemping

  Coöperatie VGZ heeft in 2017 een negatief resultaat gerealiseerd van 107 miljoen euro. Evenals in 2016 is één van de oorzaken van het verlies de inzet van reserves om de stijging van de premie in 2018 af te remmen. Hiervoor trok VGZ in 2017 44 miljoen euro uit.
 • Regionale aanpak moet doorstroom ggz verbeteren

  Acht regionale taskforces zijn van start gegaan met de aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ze richten zich onder meer op een soepelere doorstroom van ggz-patiënten naar andere vormen van zorg, het verminderen van de instroom in de specialistische ggz en de inzet van e-health. Ook moet het voor behandelaars makkelijker worden om een behandeling af te schalen, zonder dat een patiënt opnieuw op de wachtlijst komt.
 • Compartijn start bouw luxe verpleeghuis in Tilburg

  In Tilburg is op 17 april de bouw gestart van een nieuwe vestiging van zorgorganisatie Compartijn. In Huize Groot Waardijn komen 26 woonzorgappartementen. Waarschijnlijk kunnen begin volgend jaar de eerste bewoners er intrekken.
 • Advertentie

 • KNMP wil betere controle op productie geneesmiddelen

  De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Met name de controle op de productie buiten Europa moet beter, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie KNMP naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla over het controlesysteem van geneesmiddelen.
 • Jörn Varwijk nieuwe voorzitter vereniging tandprothetici

  Jörn Varwijk is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Hij volgt hiermee Bart Kerdijk op die de afgelopen twee jaar deze rol vervulde.
 • Kabinet kondigt scherpere eisen aan zorgtoetreders aan

  In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) stelt het kabinet scherpere eisen aan de toetreding tot de zorg, om het toezicht op nieuwe zorgaanbieders te verbeteren. Er komt een meld- en vergunningsplicht en bovendien krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar kunnen te uitwisselen via een speciaal waarschuwingsregister.
 • Geschillencommissie benoemt nieuwe voorzitter

  Rolf de Groot is per 1 mei benoemd als voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Hij vervangt Toon van Mierlo, die na twaalf jaar vertrekt vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn.
 • Advertentie

 • RIVM waarschuwt voor zonkracht

  Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt zonaanbidders voor een hoge zonkracht voor deze tijd van het jaar. Dat is de hoeveelheid ultraviolette straling van de zon, die zorgt dat de huid verbrandt en sneller veroudert en die huidkanker veroorzaakt.
 • Toezicht op persoonsgerichte zorg bevalt betrokkenen goed

  De nieuwe manier van toezicht houden binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg waarbij de wensen en behoeften van bewoners meer centraal staan, wordt in grote lijnen als positief ervaren door zowel zorgaanbieders als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zelf. Wel plaatsen zorgaanbieders de kanttekening dat nog niet altijd duidelijk is hoe de inspectie tot haar oordeel komt.
 • VGZ ziet kansen om zorgkosten te verlagen

  Op de gezondheidszorg kan nog veel worden bespaard zonder dat de kwaliteit daalt. Kabinet en Tweede Kamer moeten zich dan ook niet neerleggen bij de geraamde stijging van de zorgkosten met ruim 2 miljard euro per jaar en de daardoor almaar stijgende premie van de ziektekostenverzekering.
 • Topman Damen neemt afscheid van Cordaan

  Bestuursvoorzitter Eelco Damen zwaait eind dit jaar af als bestuursvoorzitter van de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan. Volgens de 62-jarige Damen is de tijd rijp om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie.
 • Advertentie

 • ZorgSaam wijzigt topstructuur

  Piet van der Maas is per april benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Zeeuws-Vlaamse zorginstelling ZorgSaam. De organisatie krijgt daarmee een driehoofdige raad van bestuur. Deze bestaat naast Van der Maas uit voorzitter René Smit en Lodewijk de Beukelaar. De uit vier leden bestaande directieraad isopgeheven.