• 'Martin van Rijn wordt zorgbestuurder'

  Staatssecretaris Van Rijn wordt volgens NRC bestuursvoorzitter van het Haagse fusieziekenhuis Reinier Haga Groep.
 • Ziekenhuizen pakken registratielast aan

  Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate gaan werk maken van het verminderen van de regeldruk. In het experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) gaan de ziekenhuizen registraties beperken tot een set zinvolle kwaliteitsindicatoren, indicatoren die bruikbaar zijn voor kwaliteitsverbeteringen en relevant zijn voor patiënten. Het verminderen van de regeldruk moet ervoor zorgen dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan de patiënt.
 • Groningen komt met nieuwe aanpak Wmo

  Groningen start vanaf 2019 met een nieuwe aanpak voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de nieuwe aanpak is niet langer de zorgindicatie, maar de zorgbehoefte leidend. De gemeente wil bovendien minder aanbieders inschakelen voor het uitvoeren van Wmo-taken, waarvoor jaarlijks 14 miljoen euro beschikbaar komt.
 • Aafje start AZA voor doorstroom uit ziekenhuizen

  Aafje is in samenwerking met de vijf Rotterdamse ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ een acute zorg afdeling (AZA) gestart. Die is op 19 maart geopend in Aafje zorghotel locatie Maasstad. De AZA is aanvullend op de bestaande mogelijkheden voor acute en tijdelijke opvang voor patiënten.
 • Advertentie

 • Lonen huishoudelijke hulp gaan omhoog

  De leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn akkoord gegaan met de invoering van een hogere loonschaal voor huishoudelijke hulp. De nieuwe loonschaal wordt per 1 april 2018 van kracht voor de leden van BTN en ActiZ, medio mei ook voor niet-leden.
 • Otto Mak treedt toe tot directie Home Instead Thuisservice

  Otto Mak is toegetreden tot de directie van Home Instead Thuisservice Franchise per 1 maart. Hij wordt eindverantwoordelijk voor de franchiseoperatie en –ontwikkeling.
 • Harvard-aas denkt mee over Nederlandse ketenfinanciering

  Harvard-professor Robert Kaplan buigt zich op 4 april over de toekomst van zorgfinanciering. Samen met zo’n twintig praktijkexperts richt Kaplan zich op de vraag wat er nodig is om de implementatie van ketenfinanciering in Nederland te versnellen.
 • Alrijne Zorggroep benoemt interim-bestuursvoorzitter

  Peter Hoppener is benoemd als interim-bestuursvoorzitter van Alrijne Zorggroep. Hij neemt per 1 april 2018 de plaats in van Ron Treffers, die dan met pensioen gaat.
 • Advertentie

 • Achmea schrijft zwarte cijfers ondanks verlies zorgdivisie

  Achmea heeft het jaar 2017 afgesloten met een winst van 216 miljoen euro. Daarmee schreef het concern weer zwarte cijfers nadat een jaar eerder nog een verlies van 379 miljoen euro resteerde, onder meer door grote hagelschade en eenmalige tegenvallers.
 • 'Behandeling lage rugpijn vaak nauwelijks effectief'

  Veel patiënten die worden behandeld aan lage rugpijn krijgen niet de juiste zorg. Behandelingen zijn nauwelijks effectief en soms zelfs ronduit schadelijk. Dat zegt een aantal internationale onderzoekers van onder meer VU Amsterdam, Erasmus MC en Universiteit Leiden. Ze benadrukken dat de juiste behandelingen moeten worden voorgeschreven en vergoed.
 • CBG: tekort aan antibiotica is zorgelijk

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich zorgen over het toenemend tekort aan antibiotica in Nederland. Vooral middelen die een specifieke bacterie aanpakken, de smalspectrum antibiotica, zijn steeds moeilijker verkrijgbaar. Artsen schrijven daarom steeds vaker antibiotica met een brede werking voor, maar daardoor stijgt het risico dat bepaalde bacteriën resistent worden.
 • 'Protonentherapie bij kinderen alleen in gespecialiseerde centra'

  Protonentherapie bij kinderen moet voorbehouden blijven aan de gespecialiseerde centra in of direct bij een ziekenhuis. Het concentreren van protonentherapie bij een aantal gespecialiseerde centra levert de beste randvoorwaarden op voor een optimale kwaliteit van zorg.De kwaliteit van zorg weegt in dit verband zwaarder dan de bereikbaarheid.
 • Advertentie

 • GGZ Nederland organiseert Regelgekte4daagse

  GGZ Nederland organiseert samen met de leden de 'Regelgekte4daagse'. Van 26 tot en met 29 maart onderneemt de brancheorganisatie verschillende activiteiten die moeten helpen om de regelgekte in de ggz aan banden te leggen: schrapsessies; expertsessies over de informatievoorziening; een 'tafel van niks' met belanghebbenden over de werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf en de lancering van een nieuwe website.