• Review: Werken bij Topdesk

  Na Macaw is er een tweede middelgrote IT’er die genomineerd is voor Digitaal-Werven in 2017. Iets dat bewijst wat Digitaal-Werven al jaren stelt, een goede ervaring is niet alleen weggelegd voor organisaties met de grootste budgetten. Topdesk, een IT bedrijf met zo’n 500 medewerkers, doet het ook gewoon heel goed. Homepage De homepage begint met een visual […]
 • Review: Werken bij TNO

  TNO is een organisatie die veel Nederlanders zullen kennen. Vaak komen ze in het nieuws vanwege allerhande onderzoeken. Een unieke organisatie, maar ook één met een lastig profiel op de arbeidsmarkt. Het is geen zuiver wetenschappelijke instelling, zoals een universiteit, maar heel er wel een zeem van over zich heen. Ze hebben sterke beperkingen qua internationaal […]
 • Algoritme wijst ideale kandidaat aan

  Steeds meer wijzen algoritmen de perfecte kandidaat aan. Vervolgens is het wel aan de managers om te bepalen of ze de kandidaat ook echt willen aannemen.21 september 2017Topic: Recruitment 2.0
 • Review: werken bij Tempo-Team

  Tempo-Team is ook genomineerd voor Digitaal-Werven in 2017. Niet de werken VIA Tempo-Team site natuurlijk, want Digitaal-Werven gaat over corporate recruitmentsites, maar de werken BIJ Tempo-Team. Full disclosure: jaren geleden heeft Digitaal-Werven voor de vorige site een adviesrapport geschreven met verbetersuggesties, meerdere van deze verbeteringen zijn in deze nieuwe site doorgevoerd.   Homepage De homepage van […]
 • Advertentie

 • Recruitment data & analytics

  Data en analytics zijn twee woorden die sinds enkele jaren niet meer weg te denken zijn in de wereld van recruitment. Hoewel nog veel partijen hier niet of nauwelijks mee bezig zijn, ziet (bijna) iedereen er het belang inmiddels wel van in. Weten wat het rendement is van je advertentie wil iedereen. Weten dat iemand […]
 • Pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen

  Of sprake is van een excessieve vertrekvergoeding wordt vastgesteld op basis van een rekenregel. Op deze rekenregel geldt een uitzondering voor bepaalde aandelenoptierechten die zijn verkregen vóór het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met de werknemer is beëindigd zo staat in het Belastingplan 2018.20 september 2017Topic: Ontslag
 • Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen

  In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om met ingang van 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse belastingplichtigen alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen toe te laten passen waarop de buitenlands belastingplichtige uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht heeft.20 september 2017Topic: Loon & belonen
 • 5 tips voor een optimale onboarding

  In veel trainingen hanteren ze de volgende regel: in 21 dagen verander je een gewoonte en in drie maanden verander je gedrag. Want om je thuis te kunnen voelen bij een nieuwe gewoonte en deze onderdeel te maken van je dagelijks leven, heb je nu eenmaal oefentijd nodig. HR-managers kunnen deze regel ter harte nemen als het gaat om de integratie van nieuwe medewerkers. Hoe? Door gebruik te maken van een onboarding programma om nieuwkomers succesvolte laten integreren. En ja, ook zo’n traject
 • Advertentie

 • ‘Investeer in een inzetbaarheidsmanager’

  Zowel young professionals als oudere werknemers lopen een bovengemiddeld groot risico op langdurige uitval. De werkgever heeft uiteenlopende middelen tot zijn beschikking om die risico’s actief te verkleinen, vertelt Robert Wondaal.Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
 • Review: werken bij PwC

  Naast Deloitte is ook één van de andere big four kantoren: PwC genomineerd voor de beste digitale sollicitatie-ervaring van Digitaal-Werven. Het is natuurlijk aanlokkelijk om beide te vergelijken, maar de site is op zijn merites genomineerd en ik zal dus als zodanig hier ook naar kijken, niet in vergelijking met Deloitte. Homepage De homepage van […]
 • Werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008

  Nederland staat er goed voor. De koopkracht neemt toe. Maar niet voor iedereen. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden er volgend jaar in koopkracht op achteruit te gaan. Het kabinet vindt dat ook kwetsbare groepen moeten profiteren van de opleving van de economie en trekt 425 miljoen euro uit om hun koopkracht te repareren.19 september 2017Topic: Loon & belonen
 • FNV zet komend cao-seizoen in op een minimale looneis van 3,5 procent

  Met de looneis van 3,5 procent stelt FNV dat het belangrijk is dat iedereen meeprofiteert van de economische groei. Mensen die weinig verdienen kunnen er zelfs tot 5 procent op vooruitgaan, doordat FNV tevens de eis stelt dat ieder minimaal 1000 euro erbij moet krijgen per jaar.19 september 2017Topic: Arbeidsvoorwaarden
 • Advertentie

 • Help, mijn toptalent vertrekt!

  Ik vroeg mij af waarom toch zoveel jonge talentvolle voetballers al vroeg (en vaak voor behoorlijk wat geld) bij hun club/werkgever vertrekken. Kun je op de een of andere manier voorspellen of voorzien dat dit soort transfers eraan zitten te komen? In HR-termen noemen we dat de Flight Risk bepalen,oftewel kun je op basis van data-analyse berekenen dat iemand een verhoogde kans heeft om de organisatie te verlaten? En welke factoren hangen daarmee samen?19 september 2017Topic:&nb