• Zoek informatie over vader Frédéric Hougardy [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

  Op 22 nov 1910 kwamen op Ellis Island New York met de Kroonland vanuit Antwerpen aan:Joseph [37 jr] en Josephine [50 jr] Hougardy, er werden vijf anderen [familieleden] vermeld. Te weten Lucie  [23 jr] , Beatrice [20 jr] , Marcel [16 jr], Fermand [10 jr] en Afred.[8 jr] De laatste twee zullen foutieve spellingen zijn voor Fredinand en Alfred. Copieren lukt me niet en ik heb er geen US$ 29.95 voor over. Allen staan vermeld als US citizens. In hoeverre de leeftijd van Josephine correct i
 • Jan Zwart – Fantasie en Fuga Psalm 72:11

  De Fantasie en Fuga van Jan Zwart over Psalm 72:11 ‘Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen’, gespeeld op het orgel van de Domkerk in Utrecht (via Hauptwerk).
  Het bericht Jan Zwart –Fantasie en Fuga Psalm 72:11 verscheen eerst op Gerrit Veldman.
 • 4.13.18 – Paulus over weduwen die niet mogen hertrouwen

  Maar ze gaan nog verder en proberen aan te tonen dat een dergelijke gelofte gebruikelijk was in de tijd van de apostelen. Want Paulus zegt dat weduwen die trouwden nadat ze eenmaal waren aangenomen voor een openbare bediening, hun eerste geloof verloochenden.1 Ik ontken absoluut niet dat weduwen die zichzelf en hun diensten aan de […]
  Het bericht 4.13.18 – Paulus over weduwen die niet mogen hertrouwen verscheen eerst op Gerrit Veldman.
 • 4.13.17 – Kloostergeloften en de gelofte van kuisheid

  Laten we dan nu kijken door wat voor geloften monniken tegenwoordig worden ingewijd in deze schitterende stand. In de eerste plaats is het hun bedoeling om op een nieuwe en verzonnen manier God te gaan dienen om daarmee bij God iets te verdienen. Daarom concludeer ik op basis van wat ik hiervóór gezegd heb dat […]
  Het bericht 4.13.17 – Kloostergeloften en de gelofte van kuisheid verscheen eerst op Gerrit Veldman.
 • Advertentie

 • 4.13.16 – Bezwaren tegen het oude monnikbestaan

  Ik vertrouw erop dat ik met deze vergelijking tussen het oude en het nieuwe monnikbestaan bereikt heb wat ik wilde: het blijkt dat onze kapdragers om hun beroep te verdedigen onterecht het voorbeeld gebruiken van de eerste kerk. Want ze verschillen net zo sterk van de oude monniken als apen verschillen van mensen. Ondertussen ontken […]
  Het bericht 4.13.16 – Bezwaren tegen het oude monnikbestaan verscheen eerst op Gerrit Veldman.
 • 4.13.15 – Monniken leven losbandig

  Deze verschilpunten tussen de oude monniken en de monniken van onze tijd, die ik tot nu toe heb opgesomd, liggen niet in de levensstijl, maar in het beroep zelf. Daarom moeten de lezers bedenken dat ik