• Een financieel dienstverlener van 50 plus vindt nooit meer werk

  ‘Kansrijk uit de WW’. Zo heet een nieuw rapportje van de uitkeringsinstantie UWV waarin gekeken wordt naar de kansen van WW'ers om binnen een jaar een baan te vinden. Van de mensen die in 2012 een WW-uitkering ontvingen, had 60% binnen een jaar een nieuwe baan en 2014 is dit gestegen tot 65%. In verhouding tot de instroom bieden uitzendwerk, de landbouw, de horeca, het onderwijs en de overige zorg het meeste perspectief om binnen 1 jaar weer te kunnen gaan werken. In het geval van zo
 • Werkloosheid daalde vorig jaar het sterkst in 10 jaar

  De werkloosheid is ook het laatste kwartaal van 2016 blijven dalen. In december 2015 was 6,6% van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later 5,4%. Dat betekent dat we voor een daling van deze omvang terug moeten naar 2006, meldt CBSvandaag. Nog meer cijfers: het afgelopen kwartaal nam de werkloosheid met 27.000 personen af en nam het aantal werkenden in dezelfde periode met 39.000 toe, waardoor het werkloosheidscijfer eind december uitkwam op 482.000, oftewel die eerdergenoemde 5,4%. Zoals u i
 • In Venezuela kost een iPhone 97.813 dollar

  Een teringzooi. Dat is de meest adequate omschrijving van de financiële situatie in Venezuela. Er werd tijdenlang structureel teveel geld uitgegeven, anderzijds komt er structureel te weinig binnen. Olie was de kurk waar de Venezolaanse economie op dreef, maar met een aanhoudende lage olieprijs is het zwarte goud niets anders dan drijfzand. Gevolg van dit alles. Tweemaal de prijs voor meest miserabele economie, een eeuwigdurende noodsituatie, lege schappen, burgers die bankbiljetten rapen i
 • Doorbraak! Japan maakt wc's nu ook begrijpelijk voor toeristen

  Als toerist in Japan hoeft je echt niet de strikte sociale etiquettes van het land allemaal uit het hoofd te kennen. Een beleefde buiging te laat gemaakt of te weinig diep, is snel vergeven. Idem voor het gebruik van verkeerde aanspreektitels of bijvoorbeeld niet weten dat bij binnentreden van het huis van de gastheer je je schoenen moet verruilen voor een uwabaki-slipper. De ‘poging tot’ is vaak voldoende voor de Japanner om de gaijin zijn naïviteit te vergeven. Jedoch, schijn
 • Advertentie

 • Intrige bij de Belastingdienst! Stuurde Wiebes baas fiscus weg?

  Het vertrek van Hans Leijtens bij de Belastingdienst afgelopen vrijdag heeft nog een extrastaartje gekregen. Toen verklaarde Leijtens 'niet langer de aangewezen persoon om de Belastingdienst te leiden' te zijn. Geen rare conclusie, aangezien onder Leijtens de inmiddels legendarische vertrekregeling bij de fiscus compleet uit de hand liep, waarop stas Wiebes de directeur-generaal en zijn medewerkers financieel onder curatele stelde en de leiding naar zich toe trok. Maar vandaag blijkt dat good ol
 • Man vindt geld op werk. Wie is de vinder? Man of werkgever?

  'Is geld afval?' Deze haast filosofische vraag werd onlangs gesteld in een hoger beroepszaak in de Haagse rechtbank. Het antwoord: In dit geval niet. Leggen we u nu even uit waar deze zaak over gaat. Een medewerker van een zogeheten milieustraat onder beheer van afvalverwerker HVC in Do