• Telefoon stoort studenten

  De telefoon die afgelopen maandagavond luid rinkelend de rust verstoorde in het Informatiecentrum van de UB Singel was onderdeel van een prijsvraag van NPO 3FM. Degene die de telefoon opnam, zou het toestel, na het uitvoeren van een opdracht, kunnen winnen.
 • Motie bibliotheken in kleine kernen aangenomen

  De Tweede Kamer nam op 21 november met algemene stemmen ook een motie aan waarmee de Kamer de regering verzoekt zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken, een plan voor te leggen om de ambitie 'iedereen heeft toegang tot de bibliotheek' nader vorm te geven.
  Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA) diende deze in bij de behandeling van de cultuurbegroting 2018.Achtergrond van de motieLodewijk A
 • Motie terugdringen laaggeletterdheid aangenomen

  De Tweede Kamer nam op 21 november met algemene stemmen een motie over het terugdringen van laaggeletterdheid aan. Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Vera Bergkamp (D66) dienden deze motie in bij de behandeling van de cultuurbegroting 2018.Terugdringen laaggeletterdheidMet de motie wordt de regering verzocht bij de besteding van de bestaande middelen voor het terugdringen van laaggeletterdheid, betere samenwerking van organisaties en initiatieven die met moderne middelen of innovatieve a
 • Ronald Giphart of Robot Giphart?

  De verzamelnaam ‘robotica’ en de toekomstvisie van Isaac Asimov, schrijver van Ik, robot, doen mij terugdenken aan het jaar 1973. In de vijfde klas van de lagere school moest ik een tekening maken over het magische jaar 2000. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Ik tekende huizen met op elk dak een vliegende schotel en natuurlijk een aantal van die dingen in de lucht. Aan computers en robots dacht ik toen nog niet.
  Nederland Leest 2017
  De ontwikkeling van computers en robots heeft een e
 • Advertentie

 • CPNB organiseert voorleescampagne rond Sinterklaas

  De CPNB grijpt Sinterklaas aan om zich met een leesbevorderingsactie te richten op kinderen tot zes jaar en op hun ouders. Ook bibliotheken doen mee aan de actie.
 • Henk Pröpper interim-directeur CPNB

  Het bestuur van de CPNB heeft besloten Henk Pröpper aan te stellen als interim-directeur na het aangekondigde vertrek van directeur Eppo van Nispen. Pröpper zal voor een periode van ongeveer een halfjaar aan de slag gaan bij de CPNB. 
 • Motie-Asscher voor behoud bibliotheken kleine kernen aangenomen

  De door PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher ingediende motie waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten is op 21 november met algemene stemmen aangenomen. Asscher diende de motie mede in namens CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie.
 • Motie-Asscher over behoud bibliotheken kleine kernen aangenomen

  De door PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher ingediende motie waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten is op 21 november met algemene stemmen aangenomen. Asscher diende de motie mede in namens CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie.
 • Advertentie

 • Route 2020 wordt voortgezet

  Op 20 november is tijdens het congres  'Delen maakt je rijker:100% Bibliotheken!' bekendgemaakt dat VOB, KB en SPN het programma gezamenlijk zullen voortzetten.
 • Nationale Mediatheektrofee 2017 gaat naar Sneek

  De Nationale Mediatheek Trofee 2017 gaat naar de mediatheek van RSG Magister Alvinus in Sneek. Het Alfa College uit Groningen werd tweede en de derde prijs ging naar het Wolfert Tweetalig uit Rotterdam, zo werd vandag bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het winnende Magister Alvinus-college in Sneek.
 • Route 2020 krijgt vervolg

  Op 20 november is tijdens het congres  'Delen maakt je rijker:100% Bibliotheken!' bekendgemaakt dat VOB, KB en SPN het programma gezamenlijk zullen voortzetten.
 • Partijen vragen in motie om behoud bibliotheken in kleine gemeenten

  Bij de behandeling van de Cultuurbegroting op 13 november, tijdens het eerste wetgevingsoverleg van OCW-minister Ingrid van Engelshoven met de Tweede Kamer, hebben vertegenwoordigers van PvdA, D66, SP, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie een motie ingediend waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. 
 • Advertentie

 • Column: De leeslijst

  De leeslijst: op de middelbare school een belangrijk onderdeel van de lessen Nederlands, Engels en Duits. Als scholier had ik er een haat/liefde-relatie mee. Ik was en ben nog steeds een boekenwurm, maar die verplichte boeken van de lijst waren in mijn ogen onnodig ingewikkeld en langzaam. Veel oude, stoffige titels spraken niet echt tot de verbeelding, en ook veel moderne literatuur op de lijst was saai of moeilijk. Ik weet van genoeg klasgenootjes dat ze de een groot deel van de verplichte boe