• Storing RUQuest en uitleensysteem

  Door een landelijke storing werken op dit moment RUQuest en andere bibliotheeksystemen, zoals ons uitleensysteem, niet optimaal. De leverancier werkt hard aan een oplossing. 
 • Raad keurt ratificatie Verdrag van Marrakesh goed

  De Raad heeft donderdag 15 februari een besluit aangenomen tot goedkeuring van de sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben.Door dit besluit kan de Europese Unie (EU) het Verdrag van Marrakesh vanaf komende zomer ratificeren. Verdrag van MarrakeshHet Verdrag van Marrakesh bevat een aantal internationale voorschriften die ervoor zorgen dat er
 • Column: boeken proeven

  Een goed boek heeft heel wat weg van een goed gebakken taart. Er moeten de juiste ingrediënten inzitten. Men neme voor een goed kinderboek bijvoorbeeld:
  –        Een flinke dosis fantasie
  –        Een scheutje humor
  –        Een klein snufje spanning
  Meng dit allemaal goed en voilà! Het resultaat is een prachtig boek om lekker op te peuzelen onder een dekentje me
 • Friese bibliotheken op een taalmissie - Omroep LEO - Omroep LEO

  Friese bibliotheken op een taalmissie - Omroep LEO
  Omroep LEO
  Vrijdag 16 februari hebben de tweedejaars pabo-studenten van NHL Stenden Hogeschool een bibliotheekpas en een voor hen geselecteerd jeugdboek ontvangen uit handen van Hans van der Veen, directeur bieb, namens het Fries Bibliotheken Netwerk. Het ...en meer »
 • Advertentie

 • Leesplein wordt in de zomer beëindigd

  De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft besloten komende zomer te stoppen met Leesplein, de website gericht op leesbevordering voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar, waar veel informatie te vinden is over kinder- en jeugdliteratuur. De KB anticipeert hiermee onder andere op het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 15 mei. Leesplein voldoet volgens de KB niet meer aan de eisen die in het kader van de AVG dienen te gelden om veiligheidsrisico’s te minima
 • Veel bibliotheken werken samen met middelbare scholen aan leesbevordering - Nationale Onderwijsgids

  Nationale Onderwijsgids
  Veel bibliotheken werken samen met middelbare scholen aan leesbevordering
  Nationale Onderwijsgids
  Steeds meer bibliotheken in Nederland werken samen met het voortgezet onderwijs. Uit jaarlijks onderzoeksrapport van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) blijkt dat inmiddels 85 procent van de openbare bibliotheken middelbare scholen ondersteunen ...
 • Reactie VNG op midterm review

  Bibliotheken hebben behoefte aan steun voor innovatie en het functioneren van bibliotheken in krimpgebieden verdient meer aandacht.
  Dat stelt Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op de midterm review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).Ontwikkelingen bibliotheekwerkDe VNG stelt dat het bibliotheekwerk zich voorspoedig ontwikkelt langs de lijnen geschetst door het rapport van de commissie Cohen. "Het aantal bibliotheekvoorzieningen dat niet (gehe
 • Reactie VNG midterm review

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in een reactie op de eind december verschenen midterm review van de Wsob dat het bibliotheekwerk zich voorspoedig ontwikkelt langs de lijnen geschetst door het rapport van de commissie-Cohen. Het aantal bibliotheekvoorzieningen dat niet (geheel) voldoet aan de eisen van de Wsob is volgens de VNG zeer beperkt en er is daarom geen aanleiding om aan te sturen op nadere regulering van het stelsel. 
 • Advertentie

 • Vragen Tweede Kamer midterm review

  Verschillende fracties binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben onlangs schriftelijke vragen voorgelegd aan minister Van Engelshoven naar aanleiding van de verschijning van de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen op 22 december 2017. De fracties bevragen de minister onder andere over de samenwerking tussen de lokale bibliotheken en de KB, burgerinitiatieven in de bibliotheeksector en de positie van bibliotheken in kleine gemeenten en dorpsker
 • Uit de kunst: Francine Houben vertelt over haar ontwerpen voor bibliotheken - de Architect

  de Architect
  Uit de kunst: Francine Houben vertelt over haar ontwerpen voor bibliotheken
  de Architect
  In de reeks 'Uit de Kunst' staat een van de leden van de Akademie van Kunsten centraal. Deze keer vertelt Francine Houben op 19 februari over haar ontwerpen voor bibliotheken en de nieuwe functies die zij hebben. Uit de kunst: Francine Houben vertelt ...
 • Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen ... - Rijksoverheid.nl

  Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen ...
  Rijksoverheid.nl
  Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades ...en meer »
 • Bibliotheek Hengelo zamelt 1500 euro in voor bibliotheek Sint Maarten

  In het kader van de actie Boekenstorm, die oktober vorig jaar door verschillende bibliothecarissen en bibliotheekorganisaties werd gestart om de door orkaan Irma zwaar beschadigde Philipsburg Jubilee Library te helpen bij de wederopbouw, is door Bibliotheek Hengelo 1500 euro bijeen gebracht.