• FP7 Post-Grant open access financiering pilot verlengd

  De FP7 open access financierings pilot is met 10 maanden verlengd, tot 28 februari 2018. De Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit kan u helpen met het verkrijgen van financiering voor aanstaande of reeds betaalde open access publicaties die voortkomen uit uw recentelijk afgeronde FP7 project.
 • Algemeen overleg Laaggeletterdheid

  De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had op 13 juni een algemeen overleg over Laaggeletterdheid.Laaggeletterdheid op de agendaOp de agenda stonden de brieven van minister Ingrid van Engelshoven over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid, het budget voor volwasseneneducatie en de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. Lees hier het conceptverslag.Voortzetting Algemeen OverlegHet overleg
 • Pilot Taalhuizen 2018

  De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) start een pilot waarin een aantal Taalhuizen samen met hun landelijke samenwerkingspartners gaan verkennen hoe zij zelf hun kwaliteit in kaart kunnen brengen en hoe een externe toets daarvan ingericht zou kunnen worden. Kwaliteit TaalhuizenSamen met onder andere de Stichting Lezen & Schrijven, Koninklijke Bibliotheek en Sociaal Werk Nederland gaan de Taalhuizen op zoek naar een praktische en tijdbesparende aanpak
 • NBD Biblion en Alignment House beëindigen samenwerking

  NBD Biblion en The Alignment House hebben in goed onderling overleg besloten de gezamenlijke activiteiten gericht op innovatieve programma’s voor de bibliotheekbranche te beëindigen. De meeste programma’s die inmiddels zijn ontwikkeld zullen door een van beide partijen worden voortgezet. 
 • Advertentie

 • Genomineerden verkiezing Beste Bibliothecaris van Nederland 2018 bekend

  Ook dit jaar organiseert Bibliotheekblad weer de verkiezing van de Beste Bibliothecaris van Nederland. Uit de voordrachten heeft de jury drie bibliothecarissen geselecteerd die zullen gaan strijden om de titel. De drie genomineerden zijn: Meike Boertjes, werkzaam bij de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB), Marjolein Hordijk van Bibliotheek Gelderland Zuid, en Jolanda Robben, werkzaam bij Biblionet Groningen en Bibliotheek Veendam. Na een stemperiode in oktober zal in november bekend gemaakt
 • Effectiever werken met de Bibliotheek op school in het primair onderwijs

  BoekStart bestaat 10 jaar en bereikt samen met de Bibliotheek op school meer dan 900.000 kinderen. Het jubileum is een goede aanleiding om met elkaar terug te kijken naar wat er is bereikt en vooruit te blikken op de toekomst.
  Dat doen we tijdens de inspiratiedag op 20 september.
  De dag bestaat uit een ochtendprogramma Opbrengstconferentie Effectiever werken met de Bibliotheek op school-primair onderwijs en een middagprogramma Van BoekStartbaby tot Leesbeest op school.
 • Den Haag krijgt mobiele strandbibliotheek

  Vanaf 20 juni is er in Scheveningen een mobiele strandbibliotheek te vinden in de vorm van een strandhuisje dat doordeweeks over de Scheveningse Pier rijdt en in de weekenden over de boulevard. De Haagse wethouder Robert van Asten (Mobiliteit, Cultuur en Strategie) heeft de mobiele strandbibliotheek op 20 juni om 14.00 uur bij de entree van De Pier officieel geopend.
 • Kabinet: Nederland dé digitale koploper van Europa

  Op 16 juni hebben staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de strategie ‘Nederland Digitaal’ bekend gemaakt. Het kabinet heeft de 'Nederlandse Digitaliseringsstrategie' vastgesteld met 24 bijbehorende ambities om onder andere te zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij. De bibliotheken worden e
 • Advertentie

 • Denk mee: nieuw beleidskader PLUSfunctie

  In het licht van het Gezamenlijke Collectieplan wordt er een nieuw beleidskader ontwikkeld rond de Plusfuncties die de Plusbibliotheken en Muziekweb uitvoeren.
  De projectgroep, bestaande uit Anne Rube, Margreet Teunissen en Frans van Spaandonk, is op zoek naar bibliotheken die actief willen bijdragen aan het vormgeven hiervan.DoelenHet gaat vooral om input voor twee belangrijke, voorwaarden scheppende opdrachten voor het duurzaam borgen van de PLUSfunctie binnen het stelsel van openbare bib
 • NBD Biblion gaat samenwerken met Bookarang voor metadatering

  NBD Biblion en Bookarang gaan vanaf 1 juli 2018 een samenwerking aan op het gebied van metadata. Het eerste project is het automatisch metadateren middels kunstmatige intelligentie om zo bibliotheken sneller, efficiënter en meer gestandaardiseerd te voorzien van aanschafinformatie en catalogusinformatie, zo meldt NBD Biblion 
 • Op weg naar de LocHal

  Ongeveer 2.000 paar ogen en heel veel cameralenzen kwamen een kijkje nemen op zaterdag 2 juni 2018. Tijdens deze Dag van de Bouw en Architectuur gingen voor één keer de hekken open van de LocHal-bouwplaats, voor iedereen die nieuwsgierig was naar de nieuwe bibliotheek-in-wording. Na deze kijkdag werkt aannemer Binx weer hard verder, want in december 2018 openen we voor de hele stad onze deuren, samen met onze huisgenoten Kunstloc (voorheen bkkc en Kunstbalie) en Seats2Meet. 
  &
 • Brancherapport verzuimcijfers 2017

  Arboned heeft in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de periodieke brancherapportage 'Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim 2017' uitgebracht. In het brancherapport kunt u terug vinden dat het verzuimpercentage is iets gestegen ten opzichte van 2016, bruto van 4,7% naar 5% en netto van 4% naar 4,3%. De meldingsfrequentie laat een lichte daling zien ten opzichte van 2016: van 0,84 naar 0,79 keer.