• November: dit zijn de meest bijzondere vondsten van de maand

  In de maand november werden fraaie vondsten gedaan, maar ook treurige ontdekkingen. De historische stad Nimrud is totaal verwoest. Van de vroegere hoofdstad van Assyrië is niets meer over. Dit zijn de meest indrukwekkende ontdekkingen van de maand november!lees verder
 • Pilot hoe om te gaan met scheepswrakken in de Noordzee?

  Hoe om te gaan met historische scheepswrakken? Remy Luttik die veel archiefonderzoeken deed naar scheepswrakken, stelde deze vraag. De Stichting Noordzeewrakken gaat in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek doen.lees verder
 • IJzertijd en Romeinse tijd in Wassenaar

  De aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A44, de A4 en de N434 bij Wassenaar was de aanleiding voor archeologisch onderzoek. Een proefsleuvenonderzoek wees uit dat er archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd in de grond zitten. Op dit moment zijn archeologen bezig met een opgraving.lees verder
 • Het geheim van Zwartewatersklooster

  Wat zit er onder de Overijsselse grond? Volgens archeoloog Hemmy Clevis ligt er wat begraven in de grond bij Zwartewatersklooster. Maar wat? Zijn het gesneuvelde ridders, funderingen van een middeleeuws kapel, of toch nog iets anders? Clevis wil archeologisch onderzoek doen om het geheim van Zwartewatersklooster te ontrafelen.lees verder
 • Advertentie

 • Oud Romeins huis gevonden in Israël

  De archeologische plaats Omrit (Israël) bood al 1900 jaar plek aan een oud Romeins huis, die deze maand pas is gevonden door archeologen. Omrit staat bekend om eerdere Romeinse opgravingen. Dit huis behoord waarschijnlijk tot een dorp. Op de muren van het huis hebben archeologen verschillende fresco’s aangetroffen die het natuurschoon uitbeelden.  Bomen, planten, vogels en vissen zijn direct op de kalklaag aan gebracht en goed bewaard gebleven.lees verder
 • 3000 jaar oude speerpunt gevonden in Noord-Oost Schotland

  Bij het dorp Carnoustie in de Schotse provincie Angus is in Februari in een put een drieduizend jaar oude bronzen speerpunt gevonden. Deze is met goud versierd en dat is volgens archeoloog Alain Hunter Blair, de projectleider van de opgraving, erg zeldzaam. De vondst werd gedaan bij een Late Bronstijd nederzetting waar gegraven wordt voor twee nieuwe voedbalvelden. Bij de speerpunt werd ook een schede en een bronzen zwaard gevonden. Dit is waarschijnlijk het best bewaarde Late Bronstijd zwaard o