• A new ligand extends the half-life of peptide drugs from minutes to days

  Peptides are biological molecules, made up of short sequences of amino acids. Because they are easy to synthesize, show low toxicity and high efficiency, peptides such as insulin and other hormones can be used as drugs. But peptides are quickly cleared by the kidneys, which means that we can only use peptide drugs that act within minutes. This problem can be overcome by connecting peptides to ligands that bind blood-serum proteins such as albumin, allowing the peptide to linger in the bloodstrea
 • In Egypte dreigt een bevolkingsexplosie, met alle negatieve gevolgen van dien

  Terwijl de bevolking razendsnel groeit, kampt Egypte met een groot tekort aan water. Europa lijkt zich weinig om dit cruciale land te bekommeren, ziet Jonathan Holslag in deel 17 van zijn reisserie.
 • Steeds minder tbc-patiënten in Nederland

  In 2017 daalde het aantal tbc-patiënten in Nederland voor het eerst sinds de eerste registratie in 1950 onder de 800 tbc-patiënten (787). Dat is 11% minder dan in 2016. 463 tbc-patiënten hadden longtuberculose, waarvan 203 de meest besmettelijke vorm (open tuberculose). Bij de overige 324 patiënten presenteerde de tbc zich buiten de longen.
  Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
  Bijna driekwart van de tbc-patiënten in
 • Hormoonverstorende werking van methyl-, ethyl- en propylparabeen nog onduidelijk

  Het RIVM heeft literatuuronderzoek verricht naar de hormoonverstorende effecten van de drie meest gebruikte parabenen (methyl-, ethyl- en propylparabeen) en de blootstelling van consumenten aan deze stoffen. Op basis van de beschikbare informatie uit dierstudies is het niet mogelijk een conclusie te trekken over de eventuele hormoonverstorende werking van deze drie stoffen in dieren of mensen. De blootstelling van consumenten aan de afzonderlijke parabenen lijkt lager te zijn dan de hoeveelheid
 • Advertentie

 • Ministerie attendeert patiënten: medicijnresten niet door het riool

  Het doorspoelen van medicijnresten geeft bijwerkingen op de natuur. Spoel medicijnresten niet door het riool maar breng ze terug naar de apotheek of het inzamelpunt van de gemeente. Dat is de boodschap van een poster, die werd ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met de KNMP. Het ministerie van IenW stuurt de poster op 22 maart naar alle apotheken in Nederland.Lees verder op de website van de KNMP.
 • SKGE kent voor het eerst claim patiënt toe

  De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) heeft voor het eerst een claim van een patiënt aan een apotheker deels toegekend. De claim bedroeg ruim € 16.000, waarvan de apotheker € 1.850 moet uitbetalen.Volgens de geschillencommissie heeft de klager aannemelijk gemaakt dat hij fysieke en psychische schade heeft opgelopen door het handelen van de apotheker. Opmerkelijk is dat de commissie in haar oordeel meeneemt dat de apotheker niet adequaat heeft gereageerd op de
 • Halvering groei aantal polyfarmaciepatiënten

  In wijkapotheken gebruikt 13,5% van de bezoekers vijf of meer geneesmiddelen chronisch. Na een jarenlange sterke toename van dit aandeel polyfarmaciepatiënten, halveerde de groei in de afgelopen twee jaar. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
  Het aandeel polyfarmaciepatiënten binnen het totale aantal apotheekbezoekers is de afgelopen jaren sterk gestegen.
  Kon in 2005 8,1% van de apotheekbezoekers worden aangemerkt als polyfarmaciepatiënt, in 2010 was dit aand
 • Biogen stelt medicijn tegen MS kosteloos beschikbaar

  Fabrikant Biogen, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, stelt een medicijn voor loopproblemen bij multiple sclerose (MS) dit jaar tussen 1 april en 31 december gratis beschikbaar voor zo’n 2.000 patiënten.Dit meldt Biogen 22 maart. Het gaat om de patiënten die op 20 maart dit jaar deelnamen aan het LIBERATE-onderzoek, het Treatment Monitoring Program (TMP) of het Named Patient Program (NPP).  Belang patiënten 
  Biogen zegt dit besluit te nemen in he
 • Advertentie

 • Stop medicalisering lagerugklachten

  Lagerugklachten zijn een symptoom, geen ziekte. De exacte oorzaak is meestal onbekend; in 95 procent van de gevallen is er geen verklaring voor de klachten. MRI- en CT-scans zijn nutteloos; de afwijkingen die gezien worden, komen net zo vaak voor bij mensen met als zonder lagerugklachten. Dat zijn slechts een paar van de statements die een groep internationale experts, waaronder ook Nederlandse, te berde brengt in een drietal artikelen gepubliceerd in The Lancet.Medicaliseer vooral niet, is kort
 • Aspecifieke buikpijn en alarmsymptomen bij darmkanker

  Darmkanker wordt vaak vastgesteld doordat patiënten buiten de screening om symptomen krijgen. Patiënten met darmkanker komen in het jaar voor hun diagnose vaker met buikklachten op het spreekuur. De huisarts schrijft die buikklachten soms ten onrechte toe aan andere aandoeningen en ook patiënten komen met mogelijke verklaringen voor klachten die eigenlijk alarmsymptomen zijn. Dit mechanisme kan het vaststellen van een vroege diagnose belemmeren.Lees verder op de website van H&
 • Meer aandacht voor aanpak lage rugklachten hard nodig

  Veel patiënten met lage rugklachten krijgen verkeerde zorg. Dit is schadelijk voor miljoenen patiënten in de wereld en kost veel geld. De zorg voor rugklachten moet beter georganiseerd worden: de juiste behandelingen moeten worden voorgeschreven en vergoed. Dit blijkt onderzoek van grote groep vooraanstaande internationale onderzoekers, onder wie Han Anema van VUmc en VU-hoogleraar doelmatigheidsonderzoek Maurits van Tulder: "Blijven bewegen en werken is minstens even effectief en bete
 • Blokhuis: meer voorlichting over kinkhoestvaccinatie voor zwangeren