• Bijna 1 miljoen verkeersboetes naar het buitenland

  In 2016 zijn 975.343 verkeersboetes verstuurd naar buitenlandse overtreders op Nederlandse wegen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is ongeveer 30 % meer dan de 748.429 verkeersboetes die in 2015 naar een buitenlands adres zijn verzonden. Dat blijkt uit het periodieke Wahv-overzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie […]
  Het bericht Bijna 1 miljoen verkeersboetes naar het buitenland verscheen eerst op
 • Succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel

  Onderstaande uitspraak vormt een welkome uitzondering op de bijna standaard jurisprudentie waarin een beroep op het vertrouwensbeginsel niet slaagt. Een dergelijk beroep loopt stuk wanneer de toezegging (1) niet concreet en ondubbelzinnig is, (2) niet door het bevoegde bestuursorgaan is gedaan of...
 • Finaliteit bij hoofdelijkheid?

  In een situatie waarin meerdere ondernemingen hoofdelijk
  aansprakelijk worden gehouden voor dezelfde schade, is de
  afhandeling van de aansprakelijkheid ten opzichte van de overige
  hoofdelijke schuldenaren van belang. In deze bijdrage wordt aandacht besteed
  aan het mechanisme dat is neergelegd...
 • Geen transitievergoeding voor zieke werknemer die mediator afwees

  Een zieke werknemer wees mediation af, omdat zij niet wilde instemmen met de gebruikelijke geheimhoudingsclausule en zij geen vertrouwen had in de mediators. Waarom geheimhouding op bezwaar stuitte, kon zij bij de kantonrechter niet duidelijk maken.
 • Advertentie

 • Kroniek Artikel 10-jurisprudentie EHRM 2010-2017

  Een overzicht en analyse van jurisprudentie van het EHRM inzake de speciale positie van de pers, uitlatingen over rechtszaken, klokkenluiden en openbaarheid van bestuur, uitlatingen op internet en hate speech. In het eerste deel wordt ingegaan
  op de reikwijdte van artikel 10 EVRM en de...
 • Artikel 10-jurisprudentie EHRM 2010-2017

  Een overzicht en analyse van jurisprudentie van het EHRM inzake de speciale positie van de pers, uitlatingen over rechtszaken, klokkenluiden en openbaarheid van bestuur, uitlatingen op internet en hate speech. In het eerste deel wordt ingegaan
  op de reikwijdte van artikel 10 EVRM en de...