• Sanjas identitet stals på Facebook - Sveriges Radio

    Sveriges Radio
    Sanjas identitet stals på Facebook
    Sveriges Radio
    Sedan i somras är det olagligt i Sverige att låtsas vara någon annan än den man är. Många har anmälts för det här brottet men bara en person har dömts. En som har drabbats av det här är Sanja Miljanic. Det var en person på Facebook som låtsades vara ...y más »
21 Sep 2017